Skip to the content

Månadens fälg oktober

Image Polar
Under oktober kör vi specialpris på Image Polar. Fälgen har i de allra flesta fall direktnav och även bilarnas originalbult passar!

Dimensioner: 6,5x16" - 7x17" - 8x17" - 8x18"